Refactoring van een database migratie tool

Een van de opmerkelijkste taken bij Dana was een upgrade met database migratie van het testsysteem.

We kregen daarvoor een update programma van de leverancier van de test software, maar de database BLOBs werden daarbij niet overgezet daar dit enkel in ons systeem werd gebruikt.

Door inspectie van de BLOB op MySQL konden we de inhoud ervan achterhalen.

Door onderzoek van nieuwe resultaten op PostgreSQL konden we het nieuwe formaat achterhalen en zo de BLOBs vertalen van MySQL naar PostgreSQL.