Regression testing voor Marelec software op een Jenkins build server

De bedoeling van dit project was een reeks regressie testen te doen waarbij de embedded software gebuild en getest werd voor bepaalde inputs waarbij de uitkomst binnen bepaalde waarden moest vallen.

We hebben dit ingebouwd  in het bestaande build systeem Jenkins.

Voor de regressietesten gebruikten we geen Java of Gradle, maar wel Python scripts omwille van de grotere programmeer efficiëntie en de fijnmazige filtering van waarden.